SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/002 | 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.

Intézmény logo

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokJUBILEUMI ÉVKÖNYVKRÉTA

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

A középfokú iskolai felvételi eljárásrend ütemezése a 2022/2023. tanévben

Határidők

Feladatok

2022. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2022. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2022. október 20.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

2023. február 27. - március 14.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és a sport ágazatban sport alkalmassági mérés.

2023. március 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2023. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2023. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.

2023. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2023. április 3.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2023. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

2023. április 21.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2023. április 28.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. május 8-19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2023. május 8. - augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2023. május 19.

A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2023. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2023. június 21-23.

Beiratkozás a Soproni SZC Vas-és Villamosipari Technikumába.

 


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum

9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.

Telefon: +36 30 600 2726

E-mail: titkarsag@vasvill.hu

OM azonosító: 203051/002


2024Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum