SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/002 | 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.

Intézmény logo

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokJUBILEUMI ÉVKÖNYVKRÉTA

Alapítványunk

Alapítványunk

Oktogon Sopron Alapítvány

Címe: 9400 Sopron, Erzsébet u. 7. 2. lp. 2. em. 23.
Nyilvántartási szám: 08-01-0001060
Adószám: 18537341-1-08
Bankszámlaszám: 10404058-50526748-90751009
Nemzetközi számlaszám: HU71 1040 4058 5052 6748 9075 1009

Honlap: www.oktogonsopron.hu

 

AZ OKTOGON SOPRON ALAPÍTVÁNY CÉLJAI

 1. Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás tárgyi feltételrendszerének javítása

 • Hozzájárul az iskola tárgyi és infrastrukturális feltételrendszerének javításához, korszerűsítéséhez
 • Eszközvásárlással segíti az iskolai sport- és művészeti csoportok tanórán kívüli tevékenységét
 • Gazdálkodik a vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, bevételszerző tevékenységet folytat
 • Nyomtatott, illetve hangzó kiadványokat ad ki (könyv, iskolaújság, CD, DVD stb.)
 • Együttműködik mindazon szervezetekkel, személyekkel, amelyek/ akik részt kívánnak venni az alapítvány céljainak megvalósításában

2. A tanórán kívüli tevékenység szervezése, támogatása

 • Képzéseket, szakköröket, önképzőköröket szervez az Iskola tanulóinak, pedagógusainak, illetve külső jelentkezőinek részvételével
 • Támogatja a kulturális, sport stb. rendezvényeken, tanfolyamokon, tanulmányutakon való részvételét, különös tekintettel a színház- és múzeumlátogatással, tanulmányi kirándulással kapcsolatos díjakra és útiköltségre, elsősorban a rászoruló tanulók tekintetében

3. Az iskolai innováció támogatása

 • Támogatja az iskola oktató-nevelő munkájának fejlesztését segítő programok kidolgozását, megvalósítását
 • Kreatív, innovatív tevékenységre ösztönöz, pl. az Iskolán belüli, illetve azon kívüli pedagógusi és tanulói pályázatok meghirdetésével

4. Rendezvények szervezése, versenyek rendezése, díjak alapítása

 • Iskolai, illetve nagyobb (városi, országos, nemzetközi) körben tanulmányi, kulturális, szabadidős, sport és hagyományőrző rendezvényeket szervez, illetve bonyolít le (projektnapok, versenyek, művészeti és ismeretterjesztő előadások, foglalkozások, bál, túra stb.)
 • Díjakat alapít a legkiemelkedőbb eredményeket elérő tanulók elismerésére

5. A diákközösségek tevékenységének támogatása

 • Szervezőmunkával, illetve anyagi támogatással segíti az önszerveződő diákközösségek tevékenységét, különös tekintettel az Iskola diákönkormányzatára

6. A tanulói teljesítmények elismerése

 • Hozzájárul a tanuló teljesítmények évközi és tanév végi elismeréséhez, jutalmazásához

7. Az iskola pályaválasztási tevékenységének segítése

 • Támogatja az Iskola pályaválasztási tevékenységét

8. Rászoruló diákok támogatása

 • Szociális támogatást (segélyt) nyújt az Iskola rászoruló diákjai számára
 • Részt vállal a rászoruló (pl. fogyatékossággal élő tanulók, illetve pedagógusok) iskolai életének megsegítésében (pl. akadálymentesítés)

Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum

9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.

Telefon: +36 30 600 2726

E-mail: titkarsag@vasvill.hu

OM azonosító: 203051/002


2024Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum