TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTOKTATÁS KERETÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL

A FELNŐTTOKTATÁS körébe az iskolarendszerű képzések tartoznak.
Az oktatás nappali, esti, levelező vagy más, sajátos munkarend szerint is szervezhető. Államilag finanszírozott formában valósul meg.
———————————————————————————————————————