Hagyományaink

Az iskola hagyományainak ápolása, gazdagítása, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, erősítése az iskola minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége.

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a kiemelt fontosságú rendezvényekre, ünnepélyekre, megemlékezésekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezésért felelősöket aaz oktatói testület az éves munkatervben határozza meg.

A tantárgyi és a szakmai munkaközösségek a vezetéssel történt egyeztetést követően egyéb rendezvényeket, megemlékezéseket szerveznek, melyek időpontját, szervezési feladatait, felelőseit éves munkatervükben rögzítik.

A kialakult hagyományok ápolásának, újak megteremtésének fő céljai:

 • a színes diákélet megteremtése
 • az iskolához való tartozás, kötődés kialakítása, erősítése
 • az alkotó, személyiséget gazdagító közösségek létrejöttének elősegítése
 • a városismeret, honismeret gazdagítása, a lokálpatriotizmus, a hazaszeretet erősítése

 

Hagyományos rendezvényeink:

Intézményi szervezésben:

 • nyílt napok és intézménylátogatás szervezése a 8. évfolyamra járó tanulóknak és szüleiknek
 • országos szakmai versenyeken veszünk részt, ill. adunk nekik otthont
 • a diákolimpiai versenyeken képviseltetjük magunkat
 • részvétel üzem- és intézménylátogatásokon
 • színházbérletes előadások szervezése évente
 • szakmai és művészeti kiállításoknak adunk helyet az intézmény aulájában
 • bel- és külföldi cserekapcsolataink fenntartása és ápolása, lehetőség szerint csereutak szervezése

 Munkaközösségi szervezésben:

 • tantárgyi háziversenyek
 • sport házibajnokságok
 • informatika verseny általános iskolásoknak

 Osztály szervezésben:

 • projektfelkészülések
 • sportfoglalkozások
 • tanulmányi kirándulások

A hagyományápolás külsőségei:

 • Az intézmény egységes grafikai arculatát iratain, nyomtatott és elektronikus kiadványain (pl. pályaválasztási tájékoztató, plakát stb.) és egyéb formában (sportmez, iskolazászló, jelvény) megjeleníti.
 • Az intézmény címere: sárga alapszínű, csúcsára állított háromszögben egymásba tolt narancs és bordó V betű, felettük az intézmény hivatalos nevével.
 • Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: a meghatározott rendezvényeken (tanévnyitó ünnepély, ballagás, iskolabál, koszorúzás stb.) az alkalomhoz illő (egységesen nem szabályozott) öltözék. Fiúknak sötét öltöny, világos ing, iskolai nyakkendő, lányoknak sötét alj/nadrág, világos blúz, iskolai sál, valamint az ezekhez illő cipő az ünnepi alkalmakkor elvárt öltözet.
 • Az iskola hagyományos sportfelszerelése: testnevelés órákon az előírt egységes felszerelést, sportversenyeken a testnevelő tanár által meghatározott mezt kell viselni. Az előírt felszerelés beszerezhetőségéről a tagintézmény gondoskodik.Ünnepélyek, megemlékezések:

szeptember:     Tanévnyitó ünnepély

október:            Megemlékezés az aradi vértanúkról

                        Megemlékezés 1956. október 23-áról

december:        Megemlékezés a Hűség Napjáról

                        Karácsonyi ünnepség

január:              Szalagavató bál

február:             Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

március:            Megemlékezés 1848. március 15-éről

április:               Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

május:               Ballagási ünnepély

június:               Pedagógusnap

                         A Nemzeti Összetartozás Napja

                        Tanévzáró ünnepély