SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL TÁMOGASSA ISKOLÁNK ALAPÍTVÁNYÁT!

Az OKTOGON SOPRON ALAPÍTVÁNY adószáma:
18537341-1-08

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL TÁMOGASSA ISKOLÁNK ALAPÍTVÁNYÁT!

Tisztelt Partnereink, Segítőink, Támogatóink!
Tisztelt Szülők!
Kedves Régi Diákjaink!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával
vagy eseti adományukkal
támogassák
iskolai alapítványunk,
az OKTOGON Sopron ALAPÍTVÁNY
céljainak megvalósulását!

Adószám: 18537341-1-08

 Alapítványunk fő céljai:

  1. Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás tárgyi feltételrendszerének javítása
  2. A tanórán kívüli tevékenység szervezése, támogatása
  3. Az iskolai innováció támogatása
  4. Rendezvények szervezése, versenyek rendezése, díjak alapítása
  5. A diákközösségek tevékenységének támogatása
  6. A tanulói teljesítmények elismerése
  7. Az iskola pályaválasztási tevékenységének segítése
  8. Rászoruló diákjaink támogatása

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló jogszabályhely: az 1996. évi CXXVI. törvény 5. § (1) bekezdése.

Az Alapítvány - mint civil szervezet - javára történő felajánláshoz szükséges nyomtatvány az adóbevallás részét képező (EGYSZA néven található) rendelkező nyilatkozat.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja (de nem kötelező) a szervezet nevét is.

A rendelkező nyilatkozat beküldésének öt lehetséges módja:

1) Különálló rendelkezési nyilatkozatát önállóan, 2018. május 22-ig egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz (a tájékoztatóban szereplő címre).

2) A 16SZJA jelű személyi jövedelemadó bevallásban, azzal együtt benyújtva.

3) Munkáltatói adómegállapítás esetén munkáltatójához kapcsolva 2018. május 22-ig a bevallás részeként a 1053. és 1053E számú bevallás EGYSZA lapjának kitöltésével, lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban elhelyezve, a munkáltatónak átadva.

4) A NAV honlapján (www.nav.gov.hu)közzétett általános nyomtatványkitöltő és ellenőrző program segítségével kitöltött 16EGYSZA jelű formanyomtatvány EGYSZA elnevezésű lapját kinyomtatva, lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban személyesen vagy postán, illetve elektronikus űrlapként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) eljuttatva a NAV-hoz.

5) A NAV honlapjáról (nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő és ellenőrző program (WebNYK) sgítségével.


AZ OKTOGON SOPRON ALAPÍTVÁNY ADATAI:
Székhelye:  9400 Sopron, Erzsébet u. 7. 2. Lp.2 én. 23. ajtó
Nyilvántartási száma: 08-01-0001060
Adószám: 18537341-1-08
Bankszámlaszáma: 10404058-50526748-90751009
Nemzetközi számlaszáma: HU71 1040 4058 5052 6748 9075 1009


 


További híreink