Tájékoztató a 2020/2021. tanévi Ágazati és ágazaton belüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye

(továbbiakban: ÁSZÉV) próba-teszt napjának és I. fordulójának lebonyolításához

 

 Az alábbi tájékoztató a Versenyszabályzat kiegészítéseként készült az ÁSZÉV-re nevezett intézmények számára. Kérjük, hogy a Versenyszabályzatot és a Tájékoztatót is figyelmesen olvassák végig!

A korábbi tanévekhez hasonlóan az I. forduló az idei tanévben is interaktív módon kerül lebonyolításra. Ebben a tanévben is lehetőséget biztosítunk a versenyzőknek a webes felület megismerésére, kipróbálására.

 PRÓBA-TESZT

Helyszíne: a jelentkezett tanuló saját iskolája.

Időpontja: 2021. február 15.; a csoportbeosztás szerint (1. és 2. táblázat.)

Célja: az online tesztprogram megismertetése.

 Kérjük, a Versenyszabályzat I. fordulójának lebonyolítására vonatkozó szabályok alkalmazását, azzal kiegészítve azokat, hogy a próba-teszt alatt a rendszergazda/rendszergazdák segítsék a versenyzőket a webes felületen való munkavégzésben.

(1) A versenyzők csoportokba osztva, azokat idősávokba sorolva léphetnek be a versenyfelületre. A pontos csoportbeosztás a tájékoztató végén olvasható (1. és 2. táblázat).

(2) A teszt során általános műveltségi kérdésekre kell válaszolni, melyekkel a leggyakoribb tesztfeladattípusok megoldási folyamatát lehet kipróbálni.

(3) A versenyzők iskolája által biztosítandó technikai feltétel: az adott vizsgatárgyban, a nevezett versenyzők létszámával megegyező, internetes hozzáféréssel rendelkező számítógép.

(4) A próba-teszt ideje alatt az NSZFH ügyeletet tart. A próba-teszt ideje alatt esetlegesen felmerülő problémákat az iskola kapcsolattartójának az NSZFH versenyügyeleteseinek, az alábbi elérhetőségeken lehet jeleznie:

telefonszám: 36 30 353 1622,

e-mail-cím: dekany.szilvia@nive.hu.

(5) A próba-teszt használatához szükséges, versenyzőkhöz rendelt felhasználó nevek (egyedi azonosítók) és jelszavak az NSZFH honlapján elérhetők: https://www.nive.hu/tanulmanyiversenyek.

(6) A próbateszten a részvétel nem kötelező.

(7) Amennyiben a tanuló a próba-teszten nem tudja kipróbálni a felhasználó nevét illetve jelszavát, abban az esetben kérjük, hogy a rendszergazda vagy az iskolai kapcsolattartó személy ellenőrizze, hogy a megadott felhasználói névvel, illetve jelszóval be lehet- e lépni a versenyfelületre.

 I.FORDULÓ

Helyszíne: a jelentkezett tanuló saját iskolája.

Időpontja: 2021. február 22-23.; a csoportbeosztás szerint (1. és 2. táblázat).

  • Az I. fordulót az írásbeli érettségi, illetve a komplex szakmai vizsgáztatásra előírt szabályok betartásával kell megszervezni, melynek biztosítása a nevezést benyújtó intézmények feladata!
  • Az interaktív versenyen a versenyzők számára biztosítani kell a verseny ideje alatt a folyamatos internetkapcsolatot!
  • Az interaktív verseny webes felületen bonyolódik, ezért az interaktív versenyen résztvevők számára részletes tájékoztatást (Tájékoztató, sz. Melléklet) kell adni a szabályokról, és alá kell írattatni a tanulókkal a nyilatkozatot (Nyilatkozat, 4. sz. Melléklet)! A nyilatkozatot el kell helyezni az iskola irattárában és egy évig meg kell őrizni!
  • A versenyzők tanulócsoportokba osztva, azokat idősávokba sorolva léphetnek be az NSZFH versenyfelületére (lásd! csoportbeosztás), ahonnan valamennyi versenyző saját felhasználó nevével (egyedi azonosító) és jelszavával – mindkettő azonos a próbateszt során használtakkal - érheti el a versenyfeladatokat.
  • A versenyforduló megtartása szabályossága érdekében a szervező NSZFH helyszíni ellenőrzést tart az intézményekben, felkért szakértők bevonásával.

 

I. FORDULÓ KIJAVÍTOTT INTARAKTÍV FELDATAINAK BETEKINTÉSE (BETEKINTÉS)

Felhíjuk a versenyzők figyelmét arra, hogy az I. forduló kijavított feladatainak betekintésére kizárólag a csoportbeosztásban megjelölt időpontban van lehetőség.

Interaktív próba-teszt, I.forduló, I.forduló betekintés csoport- és időbeosztás

  1. Csoportbeosztás

Sorszám

Érettségi vizsgatárgy megnevezés

Csoportbeosztás

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

1

Egészségügyi ismeretek

X

 

 

 

 

 

2

Egészségügyi technikai ismeretek

X

 

 

 

 

 

3

Szociális ismeretek

 

X

 

 

 

 

4

Pedagógiai ismeretek

 

 

X

 

 

 

5

Képző- és iparművészeti ismeretek

X

 

 

 

 

 

7b

Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek

X

 

 

 

 

 

8

Épületgépészeti ismeretek

X

 

 

 

 

 

9a

Gépgyártás-technológiai ismeretek

X

 

 

 

 

 

9b

Mechatronikai ismeretek

 

X

 

 

 

 

11a

Automatikai és elektronikai ismeretek

 

 

X

 

 

 

11b

Közlekedésautomatikai ismeretek

 

 

X

 

 

 

12

Távközlési ismeretek

 

 

 

 

X

 

13

Informatikai ismeretek

 

 

 

X

 

 

14

Vegyipari ismeretek

X

 

 

 

 

 

15

Vegyész ismeretek

X

 

 

 

 

 

16a

Magas- és mélyépítési ismeretek

 

 

 

 

X

 

16b

Út-, vasút- és hídépítési ismeretek

 

 

 

 

X

 

18

Faipari ismeretek

 

 

 

X

 

 

19a

Nyomdaipari technikai ismeretek

 

X

 

 

 

 

19b

Kiadványszerkesztési ismeretek

 

X

 

 

 

 

22a

Autó- és repülőgép –szerelési ismeretek

 

X

 

 

 

 

22b

Vasútgépészeti ismeretek

 

X

 

 

 

 

22c

Hajózási technikai ismeretek

 

X

 

 

 

 

23

Környezetvédelemi ismeretek

 

 

 

X

 

 

24

Közgazdasági ismeretek

 

 

 

 

 

X

25a

Irodai ügyviteli ismeretek

 

 

X

 

 

 

25b

Idegennyelvű ügyviteli ismeretek

 

 

X

 

 

 

26

Kereskedelemi ismeretek

 

 

X

 

 

 

27

Vendéglátóipari ismeretek

 

X

 

 

 

 

28

Turisztikai ismeretek

X

 

 

 

 

 

29

Optikai ismeretek

X

 

 

 

 

 

30a

Fodrászati ismeretek

 

 

 

 

X

 

30b

Kozmetikai ismeretek

 

 

 

 

X

 

31a

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek

 

 

X

 

 

 

31b

Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek

 

 

 

X

 

 

32

Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek

 

X

 

 

 

 

33

Mezőgazdasági ismeretek

 

 

 

X

 

 

34

Kertészeti és parképítési ismeretek

 

X

 

 

 

 

35

Földmérési ismeretek

 

 

 

 

X

 

36

Élelmiszeripari ismeretek

 

X

 

 

 

 

37

Sport ismeretek

 

 

 

 

X

 

38

Rendészeti és közszolgálati ismeretek

 

 

X

 

 

 

39.

Közművelődési ismeretek

X

 

 

 

 

 

40a

Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

 

X

 

 

 

 

40b

Postaforgalomi ismeretek

 

 

 

X

 

 

40c

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

 

 

 

X

 

 

41

Vízügyi ismeretek

 

 

X

 

 

 

42c

Gyakorlatosszínész-ismeretek

 

X

 

 

 

 

42h

Táncos ismeretek

 

 

X

 

 

 

43

Honvédelemi ismeretek

 

 

X

 

 

 

 

 

 

II. Időbeosztás az I. pontban meghatározott csoportokra vonatkozóan

Teszt - csoportbeosztások

2020.02.15.

8:00

9:10

10:20

11:30

12:40

13:50

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

 

Első forduló - csoportbeosztások

2020.02.22.

8:00

10:00

12:00

I.

II.

III.

2020.02.23.

8:00

10:00

12:00

IV.

V.

VI.

 

Első forduló betekintés – csoportbeosztások

2020.02.24.

8:00

9:10

10:20

11:30

12:40

13:50

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.